Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.maikger.comείναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω τουΔιαδικτύου της ελληνικής ατομικής εταιρείας maikger fashion , που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικόκατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτετους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση τουηλεκτρονικού καταστήματος της maikger fashion, πουβρίσκεται στην διεύθυνση www.maikger.com. Βεβαιωθείτε ότισυμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και ηπεριήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.maikger.com συνεπάγεται την ρητή καιανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι 
Η maikger fashion διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιείμονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις τωνσυναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τιςανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η maikger fashion αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες  για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και γιαοποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικούκαταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τιςοποίες έχετε ήδη κάνει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα 
H maikger fashion δεσμεύεται ως προς την πληρότητακαι την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.maikger.com ,τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωσηπεριγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια τωνστοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της maikger fashion, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόντεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψειακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέραςβίας.

3. Περιορισμός ευθύνης 
Η maikger fashion ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχειγια τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση τωντελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η maikger fashion ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωσηκαθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που ηίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικόκατάστημα της maikger fashion δεν φέρει ευθύνη γιατυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούντην πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση μετη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακούτόπου. Επίσης η maikger fashion ουδεμία ευθύνη έχειγια πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσειςτρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσωαυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Η ιστοσελίδα www.maikger.com είναι ο επίσημοςδιαδικτυακός τόπος της maikger fashion. Όλο τοπεριεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την maikger fashion, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησίατης maikger fashion και προστατεύονται κατά τιςσχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και τωνδιεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακήεγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση,μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά μετον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόναναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ήοποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γιαεμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτήςάδειας της maikger fashion ή οιουδήποτε άλλουνόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες,λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την maikger fashion ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρησυμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναιαποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της maikger fashion ή/και του www.maikger.com ή/και των άνω τρίτωνμερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμουςπερί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καιαθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στιςιστοσελίδες www.maikger.com δεν θα πρέπει κατάκανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσηςτους.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη 
Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.maikger.com αποδέχονται ότι δεν θαχρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της maikger fashion για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλουςτρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό,προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο,λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνειεμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται ναπροκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται ναμεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις(όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες πουαποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σεσυμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικόσήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματατρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ήπρογράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης,την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικούυπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτικήνομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους μεοποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευσηπροσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Απόρρητο Συναλλαγών 
Η τήρηση του απορρήτου είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες μας. Οι ίδιεςβασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωσητου ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/ μέλος στην maikger fashion είναι εμπιστευτικές καιη maikger fashion έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτραώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στοπλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η maikger fashion δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχειέγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφασηάλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η maikger fashion χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζειγια την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχείατηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε νατεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείςνα χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ωςεμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τουςσε τρίτα πρόσωπα.

7. Ασφάλεια Συναλλαγών 
Η maikger fashion αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τιςσ υναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της maikger fashion επιτυγχάνεται μετ ην ακόλουθη μέθοδο: Αναγνώριση χρήστη Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της maikger fashion δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πληρωμή

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία maikger fashion δεν θα έχει ποτέγνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της Alpha Bankχωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα τηςπιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην Alpha Bankμέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών. 


8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Κατά την περιήγησή σας στις σελίδες του www.maikger.com και προκειμένου ναπαραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίαςμαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σαςζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονικήδιεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στιςσελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.maikger.com ,προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας τηςαντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτετρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασίααπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τοηλεκτρονικό κατάστημα www.maikger.com λειτουργεί σύμφωνα μετην ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια ταπροσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποιαυπηρεσία του www.maikger.com τα οποία διαγράφονταιμετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικάδεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.maikger.com χρησιμοποιούνταιαποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό τηνυποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμεναστοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές,αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους καισύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσαστα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματαενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 
Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς: 
Προσωπικά στοιχεία: 
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.maikger.comχωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικάστοιχεία μόνο όταν γίνετε μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Σε αυτή τηφάση θα σας ζητηθεί μόνο το e-mail σας στο οποίο μπορείτε εάν συμφωνείτε ναλαμβάνετε τα ενημερωτικά μας e-mails. Εάν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντωντότε θα πρέπει να καταχωρήσετε και στοιχεία που αφορούν την συναλλαγή σας μαζίμας. Υποχρεωτικά και απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι τοονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικόςκώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη,τιμολόγιο). Προαιρετικά σας ζητάμε στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στηνπερίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) και επάγγελμα.

Cookies: 
Η www.maikger.com χρησιμοποιεί ίχνηαναγνώρισης για μία άνετη εμπειρία αγοράς. Τα ίχνη αναγνώρισης ή αλφαριθμητικάαρχεία αναγνώρισης (session cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουνότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλεςτις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Εάν το πρόγραμμά σαςπεριήγησης στο Web (web browser) έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα ίχνηαναγνώρισης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες αγοράς απότο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε εύκολα νααλλάξετε αυτήν την ρύθμιση.

9. ΑγοράΠροϊόντων 
Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σεκεντρικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν σχετικά φίλτρα τα οποία σαςβοηθούν να περιορίσετε την αναζήτηση σας εύκολα και γρήγορα. 
Η maikger fashion κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ναπαρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούνπεριπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί ναεξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή«ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Γιατην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσονδιαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σεσχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του ναεπικοινωνήστε με το Τμήμα πωλήσεων στο 210 9631250 ή μέσω της φόρμαςεπικοινωνίας του δικτυακού τόπου. 
Κατά την ολοκλήρωση καταχώρησης της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένοe-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.  
Γενικώς και σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητατότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζίσας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση τηςπαραγγελίας στο site μας. 
Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και νατα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σεπερίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρουςπου διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

10. Υπαναχώρηση/ Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε τοδικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε τηναντικατάσταση τους 

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της maikger fashion σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ήουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε 
β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν

Έχετε τοδικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγήτους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετεκαταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε τριάντα(30) ημέρες απότην παραλαβή του προϊόντος

Έχετε τοδικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολήτου τιμήματος που μας καταβάλατε 
α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν 
(β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος

Η maikger fashion ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση ύπαρξηςελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δενευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Επιπλέον, γιαόλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεταιαπαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσειςτα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση πουπαραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους ναείναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση,μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικήςκ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την maikger fashion. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή καιαντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. επικοινωνήσετε τηνίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την maikger fashion για να δηλώσετε την πρόθεσή σας. 2. σε περίπτωση αλλαγής τουπροϊόντος εντός 30 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή μεπρόσθετο τίμημα ή υπαναχώρησης εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 τουν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί 3. το προϊόνσυνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ.ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

11. ΑκύρωσηΠαραγγελίας 
Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίαςτης παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από τοκαλάθι σας πατώντας στο κουμπί διαγραφή . 
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχειτιμολογηθεί/αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 210 9631250 και θααναλάβουμε εμείς την ακύρωσή της παραγγελίας σας. 
Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί αλλά δεν την έχετεπαραλάβει ακόμη και επιθυμείτε την ακύρωση της τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζίμας στο 210 9631250 και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Θα σαςενημερώσουμε άμεσα για όλες τις επιλογές σας. 
Μετά την παραλαβή τμήματος της παραγγελίας και εάν δεν θέλετε να αποσταλεί τουπόλοιπο αυτής τότε καλέστε μας στο 210 9631250 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμαςεπικοινωνίας του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωσητου υπολοίπου της παραγγελίας. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για όλες τις επιλογέςσας.

12. ΤρόποιΠληρωμής 

A. Πληρωμή μετην παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (μέθοδος αντικαταβολής)* 

Εξοφλείστε την παραγγελία σας με μετρητά στον υπάλληλο της εταιρείας courier ήτον υπάλληλο της maikger fashion κατά την παράδοσητης, στο χώρο σας. Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράςπραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή σας.

B. Πληρωμή μεπιστωτική κάρτα 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maikger.com συνεργάζεται με τηντράπεζα Aplha Bank για την υπηρεσίαπληρωμής με πιστωτικές κάρτες 
Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής γιατους πελάτες μας. Η εταιρεία maikger fashion δεν θαέχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για τηνπληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει σε ειδική ιστοσελίδα της Alpha Bank (Redirection) χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με ταστοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίεςμεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα μέσω τωνσυστημάτων ασφαλών συναλλαγών της τράπεζας. 
Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστεπαρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σαςκάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραλαβήτης παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και αν παραγγέλνετε γιαλογαριασμό εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα θα πρέπει να είναι εταιρικήκαι το όνομα του παραλαβόντος να αναγράφεται στην κάρτα. Κατά τηνπραγματοποίηση μιας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται αφούολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής σας.

Γ. Πληρωμή μέσωτραπεζικής κατάθεσης (e-banking)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.maikger.com συνεργάζεται με την τράπεζα Alpha Bank για την υπηρεσία πληρωμής με τραπεζική κατάθεση (e-banking). Ηπληρωμή με τραπεζική κατάθεση είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής γιατους πελάτες μας. Η εταιρεία maikger fashion δεν θαέχει ποτέ γνώση των πληροφοριών του λογαριασμού σας . Ο λογαριασμός κατάθεσηςείναι ο κάτωθι:


Alpha Bank GR0901407900790002002010360


Κατάτην πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, η συμφωνία αγοράς πραγματοποιείται αφούολοκληρωθεί η μεταφορά της πληρωμής σας.

13.Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής 
Ολοκλήρωση παραγγελίας και πληρωμή 
Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα :

«Ηπαραγγελία σας έχει παραληφθεί με επιτυχία!

Για οποιαδήποτε απορία,επικοινωνήστε μαζί μας.

Ευχαριστούμεγια την προτίμησή σας στο διαδικτυακό μας κατάστημα!»     

Στη συνέχεια σας αποστέλλουμε e-mail μετις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης: 
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέραμέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 17.00 μμ για Αθήνα. Για την υπόλοιπηΕλλάδα ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών. 

14.Καθυστέρηση παραγγελίας 
Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 
Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Σε μια τέτοιαπερίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σαςπαραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιοεναλλακτικό. 
Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι πια διαθέσιμο: Στηνπερίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τιςεναλλακτικές λύσεις. 
Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωσηανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση τηςπαραγγελίας σας. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικούταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημαστην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμήτου) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστάενημερωμένα.

15.Νόμισμα συναλλαγής 
Τα αναγραφόμενα νομίσματα είναι πληροφοριακά και όλες οι συναλλαγέςπραγματοποιούνται σε Ευρώ (€).

16. Προωθητικές ενέργειες

Σεπερίπτωση οποιασδήποτε διαφημιστικής ενέργειας που συμπεριλαμβάνει δώρο από τηνεταιρεία προς τον πελάτη, το δώρο δεν μπορεί να αλλαχθεί με άλλο προϊόν. Ηεταιρεία έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του δώρου με προϊόν ίσης αξίας, σεπερίπτωση εξάντλησης του επιλεγμένου από τον πελάτη δώρου έως τη στιγμή τιμολόγησηςκαι αποστολής της παραγγελίας.


Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδαπροϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Αποστολή της παραγγελίας σαςσημαίνει πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης.

Αρμόδια για κάθε διαφοράορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.